Bilsportboka - Arkiv 2023

Velkommen til reglementsidene for Norsk Bilsport. På disse sidene finner du alle reglement både for arrangører og utøvere.

Tekst merket med gult betyr at dette er endring fra forgående til inneværende år, publisert 1. januar.  Blå skrift betyr at det er endring i løpet av året. Grønn markering betyr fremtidige endringer.

Annen informasjon finner du på www.bilsport.no

Arkiv for tidligere utgaver av bilsportboka.no